A Ditrói Római Katolikus Plébánia Vendégkönyve
Oldalak: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, összesen: (10)
Bakk István - mail - 2012.01.24, 22:10
Bakk István PhS - Bakk Erzsébet PhS
Magyarország védőszentje 545 éve óta, Remete Szent Pál
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=legendak-4f1e39c849949
Bakk István - www - mail - 2011.12.01, 21:32

Kedves Ismerőseim, Barátaim, Honfitársaim!

2011 májusában és júniusában megjelent cikkekre szeretnék reagálni: "A pálos szerzetesek elhatárolódnak a rendről készült DVD-filmtől"
Elfoglaltságaim nem engedték meg a korábbi választ.

Kérem publikáljátok alkotói nyilatkozatomat a Pálosok című film kapcsán, amelyet alább írok:

Tisztelettel:
Császár Tamás
A Pálosok című film rendezője
[email protected]
http://www.palosokfilm.hu/Császár Tamás filmrendező szólalt meg a Pálosok – Az ősi magyar rend című ismeretterjesztő DVD filmjével kapcsolatos a különböző sajtótermékekben megjelent a Magyar Pálos Rend részéről történő elhatárolódás kapcsán, a film keletkezésének körülményeiről.

ALKOTÓI NYILATKOZAT

Ez a levél egy alkotói nyilatkozat a Pálosok című film keletkezésének körülményeiről.

Az ismeretterjesztő filmet önerőből készítettem megrendelés nélkül. Támogatóim nem voltak. Szándékosan nem is kerestem. Valójában mindenki gyanakodva fogadott, ami már önmagában is érdekes.
Pontosan azt állt szándékomban feltárni, ami elől sokan elzárkóznak és meg sem akarják hallgatni az eltérő véleményeket.

A film készítésének vége felé kértem fel egy gyerekkori barátomat, Gőbl Gábort produceri munkák elvégzésére, mert az évekig tartó munkálatok során elfogytak a forrásaim. Barátom látva a temérdek munkát, önzetlenül és mindenféle segítség és befolyás nélkül sietett segítségemre!

Nincs politikai iránya a filmnek és távol állt tőlem minden ilyen irányú megnyilvánulás. 2007-ben kezdtem forgatni a filmet egy véletlen találkozásnak köszönhetően Árva Vince Atyával. Olyan meghökkentő dolgokat mondott, amelyek mellett nem tudtam szó nélkül elmenni. Eldöntöttem, hogy felgöngyölítem az elém kínálkozó információkat és összedolgozom egy egységes filmbe. Ez így is történt.
Megkerestem a Pálos Rendet és megszólítottam néhány szerzetest, többek között a tartományfőnök urat, akik szívesen álltak kamera elé. Nem írtunk alá semmilyen jogi nyilatkozatot sem velük sem más megszólalóval.

Beszélgetéseink, egyeztetéseink során azonban kijelentettem, hogy a hozzájárulásuk nélkül nem fogom megjelenttetni.-------- A szavak embere vagyok és nem hiszek az aláírt papírmasékban, ezért ez is így történt .

A dramaturgiailag összeállt filmet, elsőként a velem mindvégig együttműködő tartományfőnök úr számára vetítettem le 2010 novemberében.

Az első személyes pozitív véleményformálást követően meghívtak egy kibővített körű beszélgetésre, amiről jegyzőkönyv készült. Ekkor felkértek, hogy a filmet ebben a formában ne publikáljam, mert a tájékozatlan és akár tájékozott nézők, hívők nem fognak különbséget tenni az általuk támogatott és az általuk elvetett információk között, ugyanis olyan érzelmi töltést és tartalmi egységet fogalmaz meg a film, amely nemhogy nem tesz különbséget a hivatalos és rendhagyó elméletek között, hanem egymást erősítve fogalmazza meg azt, ami - szerintem - összetartozott.

Az elkészített 20 perces rajzfilm, amely I. Remete Szent Pál életéről készült, elnyerte tetszésüket.

Az eset hatására meghirdetett filmbemutatót, amely az Uránia moziban lett volna 2010 december 13-án - nevezetes nap a Rend életében – lemondtuk, míg a tudtunkon kívül a tartomány főnökség a film levetítését egy az Uránia Filmszínház igazgatójához küldött jogi nyilatkozatban a harmadik fél felé „megtiltotta” …

A DVD film gyártását leállítottuk, törekedve a kezdetben még nem áthidalhatatlannak tűnő helyzetre.

A továbbiakban a Renddel folyamatos egyeztetések következményeként 2 hónap alatt létrehoztam a rendkívül sok leforgatott anyagomnak köszönhetően két új filmet, amelyet azonban csak csonkafilmeknek tudok hívni.

Rendkívül nehéz volt kétfelé vágni a kronológiai egységet. Úgynevezett alkotói válságba kerültem. Megtettem mindent, amit kérhettek tőlem. Végül a létrejött egyik filmet, amelyben a Rend által hirdetett történetek kaptak helyet, a 2011. január végi vetítést követően elfogadta a tartományfőnökség.

Ezt követően kiadott egy megjelenést elősegítő jognyilatkozatot, amelyben azonban szerepelt egy a kiadót korlátozó passzus, amely szerint a az általuk kereskedelmi forgalomba megjelentetni engedélyezett műsoros DVD film, nyilvános vetítéséhez, - mozi, televíziós, közönségtalálkozós vetítések – NEM JÁRUL HOZZÁ A REND…)

Ezt követően sok választásunk nem maradt. A tartományfőnökség beleterelt egy olyan helyzetbe, amelyben a továbbiakban nem állt módunkban figyelembe venni a TARTOMÁNY FŐNÖKSÉG szempontjait, és arról döntöttünk, hogy a „rendhagyó elméleteket ----------” összefoglaló másik filmünk Pálosok – az ősi magyar rend címmel forgalomba hozzuk. Értelemszerűen ebben a filmben már nem szerepelnek megszólalóként a mai tartományfőnökség tagjai, hiszen kétfelé vágatták velem.

Mindegyik ismeretterjesztő film 1786-ig tárgyalja a történeteket.

A két csonkafilmnek ( hivatalos – rendhagyó ) egyszerre kellett volna megjelenni 2011 áprilisban, de a személyesen kiadott, ámde írásban már korlátozó hozzá járulásuk hatására a „hivatalos” film gyártását ismét leállítottuk, immár másodszor a fent említett ok miatt.

Összegezve tehát készült egy Egységes film amit kétfelé bontottam így keletkezett 2 csonkafilm, amelyből megjelent a 2. rész. Az első rész továbbra is "dobozban" készen várja jobb sorsát.

További tárgyalásokra lenne szükség a felek között, de a történtek hatására nem hiszem, hogy ez bekövetkezhet.

Mindenek ellenére bízom benne, hogy az eredetileg készült filmet is egyszer nyilvánosan bemutathatom.

Végül fontos megjegyeznem, hogy független alkotóként gondolkodok és pont azért tartom objektívnek az eredeti filmet, mert nem tesz különbséget "kétséget" a feltárt és a még feltáratlan néha fiktívnek ható - de csak mert még tudományosan feltáratlan - információk között. Minden elém tárt információt oknyomoztam és pontosan ábrázoltam. Ami nem volt ábrázolható, azt legtöbbször kihagytam. Véleményt a film során nem formáltam és én nem cenzúráztam.

Erősen remélem hogy egyszer összekovácsolódik az ami valamikor összetartozott…

"A magyar történelemnek ilyen rejtelmes, érdekes helyzetai motívumai nincsenek feldolgozva, ami a magyar gyerekek, a magyar nép számára micsoda, szellemi erőt jelentene." Árva Vince atya

Zsámbék, 2011 november 28.


Császár Tamás
filmrendező
http://www.palosokfilm.hu/
Bakk István - www - mail - 2011.09.24, 23:28
PÁLOS PASSIÓ

Könyvajánló: A Bakk Endre Kanonok Alapítvány és a Miskolci Bölcsész Egyesület közös kiadása
Bakk István-Bakk Erzsébet-Gyárfás Ágnes: Pilisi Pálos Passió
(MBE, Miskolc, 2011.)

Köszöntjük az Olvasót!

A médiumok diktálta zűrzavar és erkölcsi mélypont számára is van határ. Tudjuk, hogy a mesékben sem űzheti tovább a banya a kis hős királyfit és táltos csikaját, csak a határig. Itt ugyan kitép még egy szálat a csikó farkából, de az üldözésnek vége, itt a határ! Eddig és ne tovább.
Nemzetünk sorsában ezt a határt a magyar alapítású Pálos Rend iránti érdeklődés szabta meg. A pálosság a jelenkori útvesztőben eligazító tábla. „Szellemi küldetésünk plátói szilárd alapja” az erkölcs remekbe szabott építményét viseli. Megtépázott lelkünk keserve keresi az erkölcs égi házát a Pálosok magyarországi alkotásaiban. Itt a lélek megnyugszik, mert rátalál a szépre, a jóra, az igazra. Ezzel már be is vallottuk, miért írtuk meg ezt a kis könyvet. Dolgozataink írása közben áthatotta lelkünket a Pálos szellemiség és leegyszerűsítette a kaotikus jelenkor megoldhatatlannak tűnő gondját. Éreztük, hogy szellemi vezeklésben veszünk részt, egymást követve kapaszkodunk fel a hegyfokon megbúvó kápolna, az égi város palotája felé. Követjük Árva Vince Atya útját, aki Szent Özséb és Első Remete Szent Pál nyomdokain vezérli az égi utat kereső magyarokat.
A magyar irodalomtörténet adós a középkori szakrális irodalom feldolgozásával, bemutatásával, a Pálos-irodalom pedig még az irodalomtörténet fogalmi rendszerébe sem került be, pedig jellegzetes, különleges alkotásokkal gazdagította líránk, prózánk, szakrális színdarabjainknak sorát.
Könyvünk a passió-val foglalkozik. Műfaji, tartalmi szempontból járjuk körül, s eljutunk ahhoz a meredek kaptatóhoz, melynek a végén az eligazító táblán az áll, hogy a hősének is lehet passió.
E kérdés tisztázása során jutottunk el Hadnagy Bálint szerzetes könyvéhez, amely nemcsak Remete Szent Pál sorsát mutatta be és viszonyát a magyar alapítású rendhez, hanem egy Da Vinci kód szerű leckét is feladott: ki írta a Krisztus Urunkról szóló hősének passiót, s mi az igazi címe.
Mindezek értelme a Pilisi Passió Játékok újbóli elindításának ügye, s egyben Árva Vince Atya egykori kérésének teljesítése. A kutatók között immár ominózussá lett passió-hőséneket Ő adta át a Bakk házaspárnak kutatás és ezután előadás céljából. Ezért könyvünkben elsőként a Pilisi Pálos Passió terén elért kutatásainkat ismertetjük.
Szerettünk volna kedveskedni az Olvasónak régi nyelvemlékek egyszerű olvasatú közzétételével (Ómagyar Mária siralom, Gyulafehérvári sorok). Magyar nyelvű érthető leírásukat olvasva a szépség áhítata ringatja lelkünket. Bemutatunk még az 1400-1500-as évszázad fordulójának szellemi kincseiből egy verses művet (Ének Jézus Krisztus kínszenvedéséről), egy gyönyörű prózai leírást, regényes fejezetet egy Máriáról szóló epikus műből, és retorikailag, nyelvileg is remekbe szabott pálos prédikációt, amely Thébai Szent Pál ereklyéinek hazahozatala alkalmából hangzott el.
A Bakk házaspár a Pilisi Passió hagyományait folytatja, a Miskolci Bölcsész Egyesület pedig a népi imádságok látomásélményein alapuló, népzenei ihletésű passió-hagyomány alapjait fektette le Hampó József gyűjtésével és zenéjével.
Fogadják szeretettel munkánkat.http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4e4153ab4afac

Online szótárfüzet - Tanulj a kedvenceidből, tegyed a szavakat szótárba, tanuld a mobilodon!
Bakk István - www - mail - 2011.05.28, 17:26
Pálosok - DVD-n az ősi magyar rend története


„Soha ne szűnj meg igaz célodért harcolni!”
Szt. Jeromos


A magyar Pálos-rend történetét és a jelenkor eseményeit szemlélve, a mindennapi életben és a jelenkor gyakorlatában látjuk meg igazán, hogy mit is jelent a magyarságnak az ősi Pálos-rend nélkül maradni lassan 250 éve.
A Pálos-rend történeti kutatók egymást követő munkáinak bemutatásával állt össze a rend egységes története, többen ugyanazon következtetésekre jutottak, ez derül ki a Pálosok - az ősi magyar rend c. magas művészi és történeti színvonalon megfogalmazott filmből. A film keretében bemutatásra kerülnek azok a nemzeti elkötelezett magyar pálos kutatók is, akik a nemzet elé kerülve, teljes összegzést adnak a rend történetből az 1800-as évekig. A film központi szereplője P. Árva Vince atya.
Ő az ősi Pálos-rend tulajdonképpeni újraindítója, az Ő kezébe tették le az esküt a rendtársai. Egy kivételével elhagyták és nem az atya általi Ősi Rendet, hanem a lengyel kongregációt választották. A filmben szereplő kutatók nemzetorientált szempontból szólaltak meg és természetesen több évtizedes kutatómunka húzódik meg mögöttük.
A film készítői: rendező: Császár Tamás; producer: Gőbl Gábor. Az általuk elkészített filmben a művészi szabadságot, a téma progresszivitását magas színvonalon tudták megvalósítani, ennek eredménye lehet a nemzet tudatunk erősödése a Pálos-rend megismerésén keresztül.
P. Árva Vince atya az ősi Pálos-rend újraindítója, Boldog Özséb szentté avatási posztulátora, 22 éves kutatómunkájával, továbbá Prof. Dr. Gyárfás Ágnes őstörténet kutató, akinek munkásságának az ismerete a nemzet nevelésében elengedhetetlen, az általa a filmben felvázolt téma nemzetközileg is igazolt eredmény. Dr. Rostás László építész, aki kimagasló színvonalon beszél a pálos rovásírásról és a pálos építészetről, Szántai Lajos magyarságkutató, nagy tapasztalattal rendelkező pálos kutató szintén, aki különös hangsúlyt fektetett a romlatlan test fogalmának megértéséhez és keresi azt, hogy mi annak az oka, hogy pálosoknál ez nagy számban előfordult, igaz az is, és érdekes, hogy a katolikus lexikonban Szent Romuáldnál a kamalduli rend alapítójánál elfogadott tény a romlatlan test a szentté avatási kritériumaként. Dr. Tóth Judit jogtörténész Fráter György történelmi szerepét kiemelten és pontosan elemzi, továbbá Dr. Varga Tibor jogtörténész több évtizedes munkássága áttekinti a magyar történelem pálosokhoz kapcsolódó legfontosabb csomópontjait, Virág László Gábor teológus a filmben a Pálos-rend történeti gerincéről tudományos megalapozottsággal beszél és komoly felkészültségéről tesz tanúbizonyságot.
Sajnálatos és rendkívül szomorú, hogy a pálos rendtagoknak nagyon sokáig tilos volt a rend történetének kutatása, mert ha nem tartotta be ezt a tilalmat, akkor úgy járhatott, mint P. Szabó László atya, aki a tiltások ellenére tovább kutatta a Pálos-rend történetét, kizárták a rendből, vagy aki felfedte a Pálos-rendbeni történeti igazságokat (P. Árva Vince atya.)
Az meglepő, hogy a kutatók felé is kiterjesztették a szándékukat és így 2004-ben a MOL-ban (Magyar Országos Levéltár) a rend letiltatta a Pálos Rend történeti anyagának kutatási lehetőségét.
A P. Árva Vince atyát támogató kutatók ellen fordulni annyit jelent, mint a nemzeti értékek tudósait lebecsülni, ez az ősi Pálos-rend értékeivel ellentétes „A bibliai hit azt az utat jelenti, amelyen az ember saját életének igazságához elérkezik. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy kinyilvánul az ember titka, igazsága. Ez az igazság egy ember, a názáreti Jézus. Őt kaptuk meg örökre. A szeretetet viszonozzuk szeretettel. Jézussal és Máriával mondjuk: „Íme, eljövök, hogy megtegyem akaratodat.” „Egészen átadjuk magunkat a szentmisében, mert megismertük életünk igazságát, és hogy egész lényünket a názáreti Szűz lelkületével, a Szentlélek közreműködésével, a Fiú áldozatába helyezzük és így adjuk a mennyei Atyának.” Ó, Mária, a megtestesült Ige Anyja, támogasd könyörgésünket Pálos Mindenszentekért, Remete Szent Pál atyánkért, Boldog Özsébért, és légy közbenjárónk Szent Fiadnál, hogy Egyházunk méltó pásztorokat kapjon. Amen.

Budapest, 2011. 05. 22
Bakk István PhS
Bakk István - www - mail - 2011.05.19, 21:11
Az ősi rend nyomában - MEGJELENT a DVD - kérjük terjessze hírét
Megjelent a "Pálosok - az ősi magyar rend" DVD film

1. Közlemény
2. Célok, a film készítésének története
3. A film alkotói és a filmben megszólaló közreműködők
4. Megrendelés
1.Közlemény:
Megjelent a PÁLOSOK ismeretterjesztő dokumentumfilm, AZ ŐSI MAGYAR REND című, második része. Császár Tamás rendező által készített - az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend misztériumáról készült, 145 perces ismeretterjesztő, rajzfilmes animációt is tartalmazó dokumentumfilmben neves személyiségek egész sora nyilatkozik, adja közre kutatásait, tudását a nézők számára.
2.Célok, a film készítésének története:
„Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanúgy fogsz hanyatlani”
A fenti gondolat nem véletlenül került a PÁLOSOK, AZ ŐSI MAGYAR REND című DVD film borítójára. Ez a Pázmány Péter által megfogalmazott gondolat üzen. Először kíváncsivá teszi az embert, hogy megtudja, mi lehet az az ősi, misztikus kapocs az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend és Magyarország között. Másodsorban készteti az embert, hogy az idézet második felében megvalósulni látszó gondolat, országunk hanyatlása ellen a lehető legsürgetőbben tegyen. Az önismeret és a nemzettudat hiánya a nemzet hanyatlásához vezethet, éppen ezért meg kell ismernünk múltunkat, tudnunk kell milyen időket élünk mindenkor, saját korunkban pedig milyen áldozatvállalással és munkával tarthatjuk meg nemzetünket. A film készítői a fenti gondolatok jegyében álltak neki a PÁLOSOK AZ ŐSI MAGYAR REND című film elkészítéséhez, ezzel is megőrizve a magyar múltat és ez által a magyar jövőt!

"A film eredetileg egy és egységes, egy részes alkotásnak készült, az alkotói szabadsággal élve cenzúrázatlan és korlátokhoz nem kötött, alkotói szemmel mutatva egységben a rendet és a rendhez kapcsolódó történetek egzakt és rejtelmes szövevényét. Filmünk elkészültekor a Pálos Rend jóváhagyását kértük a nyilvános megjelenéshez, ami értelemszerű volt, hiszen a rend tartományfőnökével készült interjúrészletek fontos elemei voltak a filmünknek. A film megtekintése után A Rend kétségeit kifejezve megfogalmazta számunkra, hogy gondoljuk újra a film felépítését, egyben elzárkóztak a filmben történő szereplésüktől, abban az esetben, ha nem vesszük figyelembe a rend elvárásait. A Rend kifogását tiszteletben tartva lemondtunk a 2010 decemberére meghirdetett, Uránia Nemzeti Filmszínházban megszervezett díszbemutatóról és a DVD műsoros lemez megjelenésről. Bátor Botond tartományfőnök úrral történt sorozatos egyeztetések után elkészítettük a film újravágott változatát, ahol a rejtelmességet (még egészében feltáratlan információkat) el kellett bontani az egzakt és általánosan elfogadott nézetektől." - mondta Gőbl Gábor a film producere.
Így két film készült, amelynek címei:
- A Pálos Rend Története (a hivatalos történet) MEGJELENÉS ELŐTT
- Az Ősi Magyar Rend (rendhagyó kutatások tükrében) MEGJELENT
Pillanatnyilag az ŐSI MAGYAR REND című film jelenhet meg. A hivatalos történet megjelenéséhez még folynak a további egyeztetések.
Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a két film egy volt és ezért egymást kiegészítik. Mindkét film csak a lengyelországi száműzetésig tárgyalja a Rend történetét. A Pálosok film harmadik egyben befejező része, amely a száműzetéstől napjainkig tárgyalja a fehér- és szürkebarátok történetét. Nagyrészt leforgatott állapotban leledzenek és várják a most elsőnek megjelenő második rész sikerét, valamint remélik, hogy az eredetileg első résznek szánt filmünk is hamarosan napvilágot lát!

3. A film alkotói és a filmben megszólaló közreműködők:
A film alkotói:
Narrátor: Helyey László, Animáció: Traub Viktória, Zene: Alex, The Spirit of the Steppes , Borító, design: Őri Kiss István, Hangmérnök: Szöllősy Vágó János, Operatőr: Kiss Gergő, Szentgáli Csaba, Bíró András, Császár Tamás, Kolozsváry Bálint, Gyártásvezető: Császár Tamás - Gőbl Gábor, Vágó: Császár Tamás, Rendező: Császár Tamás, Producer: Gőbl Gábor

A filmben megszólalók, közreműködők:
Árva Vince Pálos testvér , Bakk István Magyarok Világszövetsége, Dr. Gyárfás Ágnes őstörténet kutató, Dr. Horváth István régész, Mengyi Károly templom szolga, Rostás László, Rumi Tamás, Szántai Lajos magyarságkutató, Dr. Tóth Judit jogtörténész , Dr. Varga Tibor jogtörténész, Virág László Gábor teológus
4. Megrendelés:
A 145 perces műsoridőt tartalmazó filmet a forgalmazónál 2900 Ft + utánvételi díj megfizetésének vállalásával rendelheti meg, az alábbi drótpostacímeken:
§ [email protected]

§ [email protected]
§ [email protected],
HAMAROSAN: www.palosokfilm.hu
Budapesten megvásárolható a Fehérlófia Könyvesboltban ( VIII. kerület, József u. 2 - József krt 44 sarok, Telefon, 210 89 60 )
és az ANIMA Könyvesbolthálózat üzleteiben.
Sopronban a Szkitianosz Könyvesboltban, Győrben a Szkíta Könyvesboltban!

Bakk István - www - mail - 2011.04.20, 14:31
Bakk István
Húsvét köszöntő: 'Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!'
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4bb61df80e60a&elozo=ozseb-4b352f103eff3&koveto=aktualis-4b3530c905a71
Bakk István - www - mail - 2011.03.06, 21:06
Bakk István
A MEGÚJULÁS ÉVÉBEN: CSATLAKOZÁSI FELHÍVÁS!
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-2011felhivas
Nagyboldogasszony a mi Szabadságszobrunk

http://www.youtube.com/watch?v=CWmLpOIG4u4Bakk István - mail - 2011.02.04, 12:37
Bakk István PhS
Pál szomorújáték mellyet nemes Pápa városában játszottak…

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4d49aaee0f424
Bakk István - www - mail - 2011.01.22, 18:52
Bakk István PhS - Bakk Erzsébet PhS: Pálos-drámák a nevelés szolgálatában

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4d3841a30ee0b
Bakk István - www - mail - 2011.01.06, 21:15
Bakk Erzsébet - Bakk IstvánA magyar Pálos-renddel kapcsolatos kérdések és válaszok

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4d036d5af213f
Oldalak: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, összesen: (10)


bannereXTReMe Tracker